Plansze edukacyjne z typami uli

Materiał zawiera 4 plansze, na których pokazano cztery typy pszczelich miejsc zamieszkania.