Diadem z głoską SZ

Ćwiczenie dla małej, sepleniącej księżniczki. Wycięte z karty klejnoty, należy umieścić w odpowiednich miejscach. Zanim klejnot zostanie umieszczony na miejscu, mała księżniczka musi powtórzyć głoski zapisane na wskazanym miejscu. Karta może być również wykorzystana do ćwiczeń oddechowych, w tym wypadku klejnoty należy umieszczać w odpowiednich miejscach za pomocą słomki.