Pączki do podświetlenia - wyrazy dwusylabowe. Memo

Materiał zawiera 4 strony z dwoma alternatywnymi wersjami zabawy. Do pierwszej wersji potrzebne będą 2 pierwsze strony, wydrukowane, sklejone i wycięte według instrukcji. Dziecko ma za zadanie odczytać wyraz z wybranej karty, a następnie podświetlić kartę od dołu i sprawdzić, czy zgadza się z ilustracją. W drugiej wersji gry nie będzie potrzebna pierwsza karta, ale trzecią należy wydrukować podwójnie. Kartę trzecią i drugą oraz trzecią i czwartą sklejamy i wycinamy zgodnie z instrukcją na kartach. Gra polega na znalezieniu pary, którą tworzy kartonik z wyrazem i drugi z ilustracją go przedstawiającą. Dziecko losuje wybrany kartonik, podświetla go od dołu i szuka drugiego do pary, podświetlając kolejne.
materiały z serii Do podświetlenia