Co znalazł zuch? Ilustracja szczegółowa z obrazkami - głoska [z]

Materiał zawiera 3 karty. Na pierwszej karcie znajduje się ilustracja całostronicowa, na kolejnych spis obrazków występujących na ilustracji i piktogramy 30 obrazków ze spisu. Nazwy wszystkich ilustracji zawierają głoskę Z
Inne zestawy z serii - "Ilustracja szczegółowa"