Koszyczki szumki i syczki - rymowanka

Zabawna rymowanka wprowadzająca do różnicowania szeregu szumiącego i syczącego.