Domino sylabowe - [k] w nagłosie

Karty do gry w domino. Karty zawierają materiał obrazkowo-językowy do utrwalania głoski [k] w nagłosie.