Konstruktor - poznaj pojazdy i zbuduj jeden z nich

motoryka mała, kreatywność, słuch fonematyczny, pamięć słuchowa, analiza i synteza, grafomotoryka
Zestaw zabaw mogący być wzbogaceniem terapii seplenienia, wspierania rozwoju mowy, ale również uzupełnienia edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej.