Lis - wierszyk

Ilustrowany wiersz, który może być pomocny w ćwiczeniach wymowy głoski [l] oraz przy ćwiczeniu czasowników.