Lis - wierszyk

Materiał zawiera 2 karty. Na pierwszej znajduje się wersja wierszyka z ilustracjami użytymi zamiast niektórych rzeczowników. Na drugiej kracie znajduje się pełny tekst wiersza z ilustracją do niego.