Muszelki, gruszka

Kolorowanka z materiałem językowo- obrazkowym zawierającym głoskę [sz]. Karty po przecięciu mogą zostać wklejone do zeszytu ćwiczeń, jako praca domowa.