Rekin - znajdź [r] - bez tła

spostrzegawczość
Zabawa polega na odnalezieniu na ilustracji piktogramów, wskazanych przez przeciwnika. Nazwy wszystkich piktogramów składających się na obrazek zawierają głoskę [r]. Materiał przygotowany w wyższej rozdzielczości. Do karty głównej dołączona jest karta dodatkowa ze spisem nazw ilustracji. Materiał z serii "Obrazek z obrazków".
Inspirację Plakaty znajdź
inne materiały z serii - Obrazek z obrazków