Połącz czas z zegarem. Match times with clocks. Wariant 1

czytanie, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Uczeń czyta karty informujące, która godzina i dopasowuje je do zegarów na obrazkach.