Która godzina? Prawda czy fałsz? What time is it? True or false?

rozumienie tekstu czytanego, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Na podstawie obrazka uczeń decyduje, czy podane stwierdzenia są prawdziwe, czy fałszywe.
Gra online w serwisie yummy.pl - Zegary