Domino - czas. Dominoes - time. Wariant 1

mówienie, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Gra grupowa dla 3-4 osób. Uczniowie muszą uzupełnić zegary w taki sposób, że obrazek i godzina znajdujące się na jednym „klocku” pasują do innych „klocków,” zachowując zasadę gry w domino.