Która godzina? Zobacz i napisz. What time is it? Look and write. Wariant 1

pisanie, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Uczeń opisuje, która godzina jest na podanych zegarach.