Połącz czas z zegarem. Match times with clocks. Wariant 2

rozumienie tekstu czytanego, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Uczeń (lub para uczniów) otrzymuje dwa zestawy kart - jeden z obrazkami, a drugi z tekstami. Uczeń czyta krótkie opisy i dopasowuje je do kart z ilustracjami.