Zegary - rozumienie tekstu czytanego. Clocks - reading comprehension

rozumienie tekstu czytanego, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Uczeń czyta stwierdzenia i na podstawie obrazka decyduje, czy są one prawdziwe, czy fałszywe.