Dorysuj wskazówki. Draw hands on the clocks. Wariant 2

rozumienie tekstu czytanego, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Na podstawie podanego wzoru, uczeń czyta opisy i odpowiednio uzupełnia zegary.