Przeczytaj i połącz czasy z zegarami. Read and match times with clocks.

mówienie, czytanie, pisanie, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów W scenariuszu podane są 4 sposoby na wykorzystanie kart, zarówno w grupie, jak i na zajęciach indywidualnych.