Posłuchaj i uzupełnij zegary. Listen and complete the clocks. Wariant 2

rozumienie tekstu czytanego, wyrażenia związane z określaniem, która godzina
Uczeń słucha zdań, określających która godzina i odpowiednio uzupełnia zegary.