Kto gdzie mieszka? Places to live and their inhabitants

pisanie, forma czasowników w 3 os. l. pojedynczej w czasie Present Simple, miejsca, w których można mieszkać i ich mieszkańcy
W pierwszej części ćwiczenia uczeń uzupełnia brakujące podpisy pod obrazkami, a w drugiej pisze zdania według przykładu.