Twarze - prawda czy fałsz. Faces - true or false. Have got

rozumienie tekstu czytanego, użycie zwrotu HAVE GOT z trzecią osobą l. poj. (krótkie formy: she’s got, he’s got); użycie określników nieokreślonych z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
Na podstawie obrazków uczeń decyduje, czy podane opisy osób są prawdziwe, czy fałszywe.
Gra online w serwisie yummy.pl - Portret pamięciowy