Kto to? Who is it?

rozumienie tekstu czytanego, użycie skróconej formy zwrotu HAVE GOT z trzecią osobą l. poj.; użycie rodzajników nieokreślonych z rzeczownikami policzalnymi i niepoliczalnymi
Uczeń patrzy na obrazki i czyta opisy osób, następnie przyporządkowuje literę z odpowiedniego obrazka do każdego opisu.
Gra online w serwisie yummy.pl - Portret pamięciowy