Twarze - prawda czy fałsz. Faces - true or false. Past Simple

zrozumienie tekstu czytanego, użycie czasu Past Simple
Na podstawie obrazków uczeń decyduje, czy podane opisy osób są prawdziwe, czy fałszywe.
Gra online w serwisie yummy.pl - Portret pamięciowy