Połącz twarze z opisami. Match sentences with faces.

mówienie i rozumienie tekstu słuchanego, użycie zwrotu have got z trzecią os. l.poj.; użycie przedimków nieokreślonych z rzeczownikami w l. pojedynczej i mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi
Uczniowie dobierają się w pary lub małe grupy.Każda para / grupa otrzymuje dwa zestawy kart - jeden z obrazkami, a drugi z opisem.Uczniowie rozkładają karty z obrazkami przed sobą tak, aby obrazki były widoczne.Karty z opisem są potasowane i złożone razem. Opis jest niewidoczny.Uczniowie po kolei biorą pierwszą z wierzchu kartę z opisem, używają podanego na niej słownictwa do sformułowania pełnych zdań opisujących jedną z osób na widocznych obrazkach.Druga osoba z pary lub inne osoby w grupie słuchają opisu, patrzą na obrazki i zgadują, o której osobie jest mowa.Uczeń, który opisywał osobę weryfikuje odpowiedź z numerem podanym na karcie.