Posłuchaj i napisz, która osoba jest opisywana. Listen and write which person is described

rozumienie tekstu słuchanego, użycie zwrotu have got z trzecią os. l. poj.; użycie przedimków nieokreślonych z rzeczownikami w l. pojedynczej i mnogiej oraz z rzeczownikami niepoliczalnymi
Uczeń dopasowuje obrazki do opisu, który słyszy.