Nazwy ubrań. names of clothes. Look and write. Variant 1

pisanie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple z rzeczownikami w l. pojedynczej i mnogiej
Uczeń pisze zdania opisujące ponumerowane ubrania.