Przybory biurowe - memo. Stationery - memory game. Variant 2

mówienie, czytanie, pisanie
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m. in.:Uczniowie otrzymują zestaw kart przygotowany w ten sposób, że na jednej stronie karty jest obrazek, a na drugiej określające go słowo. Następnie rozkładają karty obrazkami do góry i, po wskazaniu dowolnie wybranej karty, muszą powiedzieć słowo lub całe zdanie, które ją opisuje, np: „farby” lub „To jest farby.”