Przybory biurowe - domino. Stationery - dominoes

mówienie
Uczniowie dobierają się w grupy 3-4 osobowe.Każda grupa otrzymuje zestaw kart, z których każda podzielona jest na dwie połowy: z jednej strony jest obrazek, a z drugiej słowo. Obrazek i słowo nie pasują do siebie.Jedna karta leży na środku pokazując słowo i obrazek. Reszta kart jest złożona razem i leży pustą stroną do góry.Uczniowie po kolei biorą po jednej karcie aż do momentu, w którym ktoś będzie mógł dopasować swoją kartę w ten sposób, że albo słowo stworzy parę z leżącym już obrazkiem, albo obrazek dopasuje się do odkrytego już słowa. Jednocześnie uczeń wypowiada zdanie opisujące parę, np. „To jest taśma klejąca.”Wygrywa uczeń, który najszybciej pozbędzie się wszystkich kart.