Narysuj i opisz - biurko. Draw and describe - desk

mówienie i rozumienie tekstu słuchanego, przyimki miejsca, nazwy przyborów szkolnych
Uczniowie dobierają się w pary.Każdy z nich otrzymuje dwa identyczne obrazki i na jednym z nich rysuje 7 wybranych przedmiotów, które umieszcza w dowolnych miejscach na obrazku.Uczeń 1 dyktuje położenie swoich przedmiotów.Uczeń 2 rysuje przedmioty zgodnie z instrukcją.Uczniowie porównują obrazki i zamieniają się rolami.
Gra online w serwisie yummy.pl - Biurko