Na biurku. On the desk

pisanie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple
Uczeń zapisuje zdania opisujące ponumerowane przedmioty.