Na biurku. On the desk

pisanie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple
Uczeń pisze zdania opisujące ponumerowane przedmioty.
Gra online w serwisie yummy.pl - Biurko