Czasowniki z Mi

czasowniki
Karta przedstawiająca zilustrowane przez Mi czynności.