Nazwy przyborów szkolnych i kolorów. Names of stationery and colours. Variant 4

pisanie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple; użycie przedimka określonego the z rzeczownikami
Uczeń koloruje obrazek, a następnie go opisuje.