Nazwy przyborów szkolnych i kolorów. Names of stationery and colours. Variant 5

rozumienie tekstu słuchanego,
Uczeń słucha zdań opisujących przedmioty na biurku i odpowiednio je numeruje.