Ciężarówka - wiersz z piktogramami

słuch fonematyczny, pamięć słuchowa, analiza i synteza
Zabawna rymowanka, bogata w głoski trzech szeregów. Część słów w wierszyku zastąpiono piktogramami, dzięki czemu może być doskonałym wstępem do czytania dla młodszych dzieci. Wierszyk wchodzi w skład zestawu Konstruktor.