Pokój. Room - read and draw

rozumienie tekstu czytanego, przyimki miejsca i nazwy mebli
Uczeń czyta zdania i rysuje pająki w miejscach, które są podane w tekście.