Pokój. Room - read, draw and colour

rozumienie tekstu czytanego, przyimki miejsca i nazwy mebli i kolorów
Uczeń czyta zdania i rysuje oraz koloruje pająki według tekstu.