Pokój. Room - colour and describe

mówienie i słuchanie, nazwy mebli
Uczniowie dobierają się w pary.Każdy z uczniów otrzymuje dwa identyczne obrazki i dowolnie koloruje jeden z nich.Uczeń 1 opisuje, na jakie kolory pomalował poszczególne meble.Uczeń 2 koloruje pusty obrazek według instrukcji.Uczniowie porównują obrazki, a następnie zamieniają się rolami.