Pokój. Room - look and write.

pisanie, przyimki miejsca i nazwy mebli
Uczeń opisuje pozycje pająków na obrazku.