Domowe porządki. Household chores - look and write. Variant 2

pisanie, użycie czasownika modalnego should
Uczeń układa i zapisuje zdania na podstawie obrazków.