Przedmioty i materiały. Object and materials - look, read and mach

rozumienie tekstu czytanego, konstrukcja „to jest zrobione z...” (strona bierna)
Uczeń czyta opisy przedmiotów pokazanych na obrazkach, a następnie wpisuje nazwę przedmiotu przy odpowiednim opisie.