Przedmioty i materiały. Object and materials - memory game

mówienie, czytanie
Materiał do wykorzystania na wiele sposobów m. in.:Uczniowie otrzymują dwa zestawy kart, jeden z obrazkami przedmiotów i drugi z nazwami materiałów, po czym dobierają dwie pasujące karty jednocześnie wypowiadając zdanie, np. „Koperta jest zrobiona z papieru”.