Dom - przedmioty codziennego użytku. Home - everyday objects - board game

mówienie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple z rzeczownikami w liczbie pojedynczej i mnogiej.
Do gry uczniowie potrzebują planszę, karty, kostkę i pionki. Jedna osoba zapisuje punkty poszczególnych graczy.Gracze ustawiają pionki na polu START i ustalają kolejność.Uczeń rzuca kostką i porusza się po planszy o tyle pól, ile wskazuje liczba oczek na kostce. Jeśli stanie na polu, na którym zaczyna się drabina, przesuwa się na pole, na którym drabina się kończy. Jeśli natomiast stanie na pole z głową węża, wraca na pole, na którym kończy się jego ogon.Gdy gracz stanie na polu, bierze kartę i mówi zdanie na temat przedmiotu na obrazku. (np. „To jest samolot” lub „To są naklejki”.)Jeśli odpowiedź jest poprawna, gracz otrzymuje punkt.Wygrywa uczeń, który ma największą liczbę punktów w momencie ukończenia gry przez dowolną osobę.