Otoczenie. Environment - everyday object - read and complete

czytanie, wyrażenia rzeczownikowo-czasownikowe; nazwy przedmiotów
Uczeń czyta i łączy rzeczowniki oraz czasowniki w pary. Następnie odnajduje przedmioty wymienione w pierwszej części ćwiczenia i numeruje je na dwóch obrazkach umieszczonych poniżej.