Otoczenie. Environment - outdoors - read and label

czytanie, rzeczowniki
Uczeń wycina kartki z rzeczownikami i przykleja je w odpowiednich miejscach na obrazku.