Otoczenie. Environment - outdoors - listen and colour

rozumienie tekstu słuchanego, nazwy przedmiotów i kolorów
Uczeń słucha i koloruje obrazek według instrukcji.