Otoczenie. Environment - outdoors - find differences

mówienie, użycie czasownika to be w czasie Present Simple lub Past Simple; pytania ogólne w czasie Present Simple lub Past Simple
Uczniowie dobierają się w pary.Każdy uczeń otrzymuje jeden obrazek.Uczniowie na przemian zadają sobie pytania ogólne aby znaleźć 10 różnic między ich obrazkami.