Otoczenie. Environment - everyday object - read and complete 2

czytanie i pisanie, użycie rzeczownika odczasowego z wyrażeniem „używać czegoś do...”
Uczeń czyta i uzupełnia zdania.