Otoczenie. Environment - everyday object - read and complete 3

czytanie i pisanie, użycie czasownika „potrzebować” z bezokolicznikami
Uczeń czyta i uzupełnia zdania.