Otoczenie. Environment - everyday object - board game

mówienie, użycie bezokolicznika lub gerundium po wyrażeniach „potrzebować aby...” i „używać do...”
Do gry uczniowie potrzebują planszę, karty, kostkę i pionki. Jedna osoba zapisuje punkty poszczególnych graczy.Gracze ustawiają pionki na polu START i ustalają kolejność.Uczeń rzuca kostką i porusza się po planszy o tyle pól, ile wskazuje liczba oczek na kostce. Jeśli stanie na polu, na którym zaczyna się drabina, przesuwa się na pole, na którym drabina się kończy. Jeśli natomiast stanie na pole z głową węża, wraca na pole, na którym kończy się jego ogon.Gdy gracz stanie na polu, bierze kartę i mówi zdanie na temat przedmiotu na obrazku, używając jednej ze struktur (np. „Potrzebuję kalendarza, aby sprawdzić datę.” lub „Używam kalendarza do sprawdzania daty”.)Jeśli zdanie jest poprawne, gracz otrzymuje punkt.Wygrywa uczeń, który ma największą liczbę punktów w momencie ukończenia gry przez dowolną osobę.