Otoczenie. Environment - everyday object - dominoes

mówienie, Present Simple, Present Continuous, czasownik can, inne proste konstrukcje
Uczniowie dobierają się w grupy 3-4 osobowe.Każda grupa otrzymuje zestaw kart, z których każda podzielona jest na dwie części: z jednej strony jest obrazek przedmiotu, a z drugiej czasownik. Przedmiot i czasownik nie pasują do siebie.Jedna karta leży na środku pokazując czasownik i obrazek. Reszta kart jest złożona razem i leży pustą stroną do góry.Uczniowie po kolei biorą po jednej karcie aż do momentu, w którym ktoś będzie mógł dopasować swoją kartę w ten sposób, że albo czasownik stworzy parę z leżącym już obrazkiem, albo obrazek dopasuje się do odkrytego już czasownika. Jednocześnie uczeń wypowiada zdanie opisujące parę. Może zrobić to na wiele różnych sposobów, w zależności od tego, jaką strukturę chce przećwiczyć nauczyciel. Dlatego uczeń może powiedzieć „Teraz jeżdżę na rowerze.” albo „Potrafię jeździć na rowerze.” itd. Wygrywa uczeń, który najszybciej pozbędzie się wszystkich kart.